הד.נ.א האנושי הוא אחד הנושאים המרתקים גם בתוך תחומי המדע וגם במרחבי הרוחניות. זה הנושא החם כבר מעל ל-50 שנה, וכל העת ממשיכים להתפרסם סביבו כתבות ועדכונים, ובכל זאת ישנה תחושה שאנחו רחוקים מאד מלהבין את המשמעויות, התפקידים, ובעיקר איך לעבוד עם הד.נ.א שלנו. אחת השאלות המהותיות העולות מתוך מחקר ד.נ.א היא:

האם ד.נ.א קובע את גורלנו?
הביולוג ברוס ליפטון מסביר כיצד מה שמפעיל את הד.נ.א הוא הסביבה, ובעיקר התפיסה שלנו את הסביבה, וכל זאת דרך תפקודי התא הביולוגי. אחד הסרטונים המענינים והמעצימים ביותר שראיתי לאחרונה. מומלץ!

המידע הזה הוא הוכחה מדעית לכוח הריפוי ויכולות ההעצמה שלנו. ועל בסיסו אפשר להבין בפשטות כיצד צלילים, מילים, תכנות מחדש של מערכת האמונות שלנו – כל אלה הם ריפוי רב-מימדי שמשנה לא את המידע שקיים בד.נ.א – אלא את הבחירה של המערכת שלנו איזה מידע לבטא ולהביא לידי קיום פיזי ממשי בחיינו.
עוד על השפעה של מילים וצלילים על דנא בקישור כאן.

מידע מענין נוסף קשור למידע שעובר בתורשה, שאיננו רק גנים וביטוי של תכונות פיזיות או התנהגותיות, אלא ממש זכרונות. לי זה כבר היה ברור מתוך עבודת הריפוי של עצמי ושל אנשים שעבדתי איתם, ואני גם אוהבת את הגישה הזו, כי היא מחזקת את המקום בתוכי שמבקש לקחת אחריות ולנקות מה שאפשר, מהטראומות והדפוסים והשריטות העמוקות שקיבלנו ככה ב”מתנה”, ושדרך המפגש המכיל והחומל איתם – אנחנו מגלים את עוצמתנו האמיתית. עוד על זכרון שעובר בד.נ.א כאן.

המשך ל סלילי ד.נ.א וד.נ.א “זבל” ללמוד על ההקשר המדעי של ריפוי ד.נ.א.